KEW4506

SKU: 105850 Kategoria:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Description

Cechy

  • Łatwy pomiar poprzez proste podłączenie do gniazdka i naciśnięcie przycisku testowego.
  • W ciągu zaledwie 1 sekundy sprawdzisz napięcie, prawidłowość okablowania oraz biegunowość linii, przewodu neutralnego i uziemienia gniazdka.
  • KEW 4506 może być stosowany w układzie sieci TT a w połączeniu z KEW 8343 również w układzie TN-S. (zobacz zasada pomiaru).
  • Pomiar za pomocą niskiego prądu testowego pozwala uniknąć zadziałania wyłączników RCD.

1. Dlaczego odwrotne podłączenie przewodu neutralnego z uziemieniem stanowi problem?

Jeśli nie jesteśmy świadomi, że w gniazdku, przewód neutralny z uziemiającym są odwrotnie podłączone, wyłącznik RCD zadziała, powodując odcięcie zasilania.
Jeśli jednak obwód nie jest chroniony przez RCD, duży prąd obciążenia popłynie w przewodzie uziemiającym, powodując ryzyko porażenia prądem i pożaru.

 

Ocena przy użyciu multimetru
Podczas pomiaru multimetrem, nawet jeśli N i E są podłączone odwrotnie, napięcie będzie takie samo jak przy prawidłowym podłączeniu i nie będzie można wykryć nieprawidłowego podłączenia.
 
Nasz inteligentny tester gniazd KEW 4506 może rozwiązać te problemy!

 

2. Zasada pomiaru

Dla układu TT

Jeśli układ uziemienia to TT, a obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem RCD o prądzie znamionowym 30 mA lub większym,
Odwrotne połączenie N-E może zostać wykryte przez samego KEW 4506.

W takim przypadku, aby sprawdzić, czy połączenie N-E jest prawidłowe, KEW 4506 mierzy odpowiednio rezystancję między L-N i rezystancję między L-E.
Zwykle w układzie TT rezystancja L-N wynika głównie z rezystancji samych przewodów.
Z drugiej strony, rezystancja L-E obejmuje również rezystancję uziemienia odbiornika (RE1 i RE2), więc rezystancja L-E jest wyższa niż tylko rezystancja L-N.


RL+RN < RL +(RE1+RE2)

KEW 4506 wykrywa odwrotne połączenie N-E, sprawdzając ich różnicę wartości rezystancji. Dlatego też, jeśli rezystancja L-E jest bardzo niska, odwrotne połączenie N-E może nie zostać wykryte. Ponadto wyłącznik RCD 10 mA może się wyzwolić, ponieważ do pomiaru rezystancji używany jest prąd testowy około 10 mA. W powyższych przypadkach sugerujemy użycie KEW 8343 (źródło sygnału) razem z KEW 4506. Nie będzie to miało wpływu na wyjątkowo niską rezystancję L-E, a żaden z wyłączników RCD nie zostanie wyzwolony, ponieważ prąd testowy przepływający między N-E jest mniejszy niż 1 μA.

 

 

Dla układu TN

Aby testować układy sieciowe o niskiej rezystancji, takie jak TN, konstrukcje budowlane i systemy wspólnego uziemienia, podłącz KEW 8343 do miejsca w pobliżu wyłącznika obwodu odgałęzionego, do którego podłączone jest testowane gniazdo 3P i podłącz napięcie testowe.
Odwrotne podłączenie N-E można wykryć, przykładając napięcie testowe z KEW 8343 do przewodu neutralnego i analizując kierunek sygnału.
*KEW 4506 i KEW 8343 nie mogą być używane w układach TN-C lub IT.
*Źródło sygnału KEW 8343 jest sprzedawane oddzielnie.

 

 

 

 

3. Wszystkie wyniki testu i PASS/FAIL na czytelnym ekranie wyświetlacza

 

Łatwy pomiar dzięki prostemu
podłączeniu do gniazdka
i naciśnięciu przycisku testowego.
Podświetlenie LCD automatycznie
załącza się w ciemnym miejscu.
*Możliwe jest wyłączenie podświetlenia

 

4. Gdzie używać i jakie są ograniczenia

 

 

KEW 4506 może testować połączenie okablowania, w tym odwrotne połączenie N-E gniazd jednofazowych. Tester może testować gniazda jednofazowe podłączone do trójfazowych 4-przewodowych, jednofazowych 3-przewodowych i jednofazowych 2-przewodowych systemów zasilania.
*KEW 4506 nie może być używany do sprawdzania gniazd trójfazowych i testowania RCD.

W przypadku użycia w głównym obwodzie systemu TN, odwrócone N-E można określić tylko w gniazdach podłączonych za przewodem N, gdzie KEW 8343 jest zaciśnięty. W celu sprawdzenia gniazd obwodu pierścieniowego, KEW 8343 musi być podłączony przed przewodem N, zasilającym ten obwód.

 

Specyfikacja

Test gniazda *1
Mierzalny zakres
napięcia zasilania
napięcie
80V rms do 290V rms (50/60Hz)
*Tester wyświetla ostrzeżenie o napięciu w przypadku wykrycia napięcia 253 V lub wyższego
ale może wykonać test gniazda.
Typ gniazda 3-biegunowe 2-biegunowe
Ocena PASS PASS PASS
FAIL L-N Odwrócony L-N Odwrócony
L-E Odwrócony Nieprawidłowe napięcie
N-E Odwrócony
E Niepodłączony
N Niepodłączony
N-E Nie do oceny
Nieprawidłowe napięcie
AC V (L-N)
Zasięg 80 do 290V rms (50/60Hz)
Dokładność ±2%rdg±4dgt
Rezystancja pętli (N-E)
Zasięg (automatyczny) 200Ω: 0.0 to 199.9Ω
2000Ω: 200 to 1999Ω
Prąd testowy 200Ω: 5mA (5.3 Hz)
2000Ω: 1mA (5.3 Hz)
Dokładność ±3%rdg±5dgt
Ogólne
Obowiązujące normy IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V, Pollution degree 2, IEC 60529(IP40)
Zakres temperatury roboczej i wilgotności -10 to 50℃, RH 85% lub mniej
Zakres temperatury i wilgotności przechowywania -20 to 60℃, RH 85% lub mniej
Źródło zasilania LR6 (AA) (1.5V) × 2
Wymiary 212 × 56 × 39 mm
Masa ok. 250g (z bateriami)
Dołączone akcesoria Przewód testowy ze złączem IEC *3
9161 (Pokrowiec)
LR6 (AA) × 2, Instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne 8343 (Źródło sygnału dla inteligentnego testera gniazd)

*1 Jeśli funkcja pomiaru rezystancji N-E jest wyłączona (*2), test jest wykonywany z napięciem testowym przyłożonym tylko z opcjonalnego źródła sygnału: prąd płynący między N-E jest mniejszy niż 1µA

*2 Jeśli funkcja jest wyłączona, KEW 4506 nie pokazuje rezystancji pomiędzy N-E.

Akcesoria / Akcesoria opcjonalne / Produkty powiązane