KEW1062

KEW1062

TRUE RMS CAT4 600V DCACV DCACA DC+AC Resistance LowPowerΩ Continuitybuzzer Diode Capacitance Frequency DUTY Temperature Decibel Backlight DATAHOLD Peakhold MAX/MIN/AVG Relative Filter USB AutoPowerOff

SKU: 103874 Kategoria:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Description

Cechy

 • Podświetlany podwójny wyświetlacz LCD (50 000max + 50 000max) z 51 segmentowym bargrafem analogowym
 • Przełączanie wyświetlacza w tryb zliczania do 5000 z próbkowaniem 15 razy/s (LCD), 30 razy/s (bargraf)
 • Super szybkie pomiary z próbkowaniem 6razy/s (LCD), 25 razy/s (bargraf)
 • Ochrona wejść na przeciążenie 1000V
 • RMS/AVG – wyświetlanie wartości skutecznych albo średnich – użyteczne dla poprawy stabilności wskazań przy dużych fluktuacjach
 • Mechaniczna ochrona gniazd wejściowych prądowych (gniazda są dostępne jedynie w położeniu przełącznika obrotowego na funkcjach pomiaru prądu
 • Mechaniczna ochrona gniazd wejściowych prądu µA, mA i A
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa zastosowano bezpieczniki ceramiczne (prąd odcięcia 100kA)
 • Ostrzeżenie przed przekroczeniem napięcia (migotanie LCD i buzzer jeżeli napięcie wejściowe przekroczy 1100V)
 • Wygodna kalibracja mikroprocesorowa przeprowadzona z klawiatury miernika
 • Optyczne złącza USB do transmisji danych PC (opcjonalny kabel złącza + oprogramowanie). Do prezentacji danych można wykorzystać arkusze Excel. Możliwa transmisja danych w czasie rzeczywistym
 • Pamięć wewnętrzna: automatyczna (10 000 danych KEW 1062), (1000 danych KEW 1061), manualna 100 danych
 • Współpraca z drukarką termiczną KEW 8249 (wyposażenie opcjonalne)

Specyfikacja

Metody detekcji Wart.średnia/RMS (przełączane)
Napięcie DC 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Impedancja wejściowa: ok. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V])
±0.02%ww±2c
Napięcie AC True RMS 50.000*/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V(* Only for 1062)
(Impedancja wejściowa: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±0.4%ww±30c
Napięcie DC + AC True RMS 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Impedancja wejściowa: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V],10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±1%ww±30c
DCV+ACV 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
Impedancja wejściowa: 11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V])
±0.5%ww±10c
DC A 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±0.2%ww±5c
AC A [RMS] 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±0.75%ww±20c
AC A [MEAN] 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A
±1.5%ww±20c
DCA+ACA 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±1%ww±10c
Ω 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ
±0.05%ww±2c
LowPower-Ω 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ
±0.2%ww±3c
Ciągłość Sygnał akustyczny dla R < 100±50Ω
Test diody Napięcie rozwarcia: <5V Prąd testu ok. 0,4mA
Pojemność 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF
±1%ww±5c
Częstotliwość 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz
±0.02%ww±1c
DUTY 10 – 90% ±1%ww
Temperatura -200 – 1372ºC ±1%ww±1.5ºC
-328 – 2501.6ºF ±1%ww±2.0ºF
(przy użyciu sondy typu K)
Funkcje pomiarowe Napięcie DC, Napięcie AC, Prąd DC, Prąd AC, Rezystancja, Częstotliwość, Temperatura, Kondensator, Współczynnik aktywności, Decybele (dBV, dBm), Kontrola ciągłości, Test diody, LowPower-Ω *.
Inne funkcje Podtrzymanie danych (D/H), Podtrzymanie automatyczne (A/H), Podtrzymanie wartości szczytowej * (P/H), Podtrzymanie zakresu (R/H), Wartość maksymalna (MAX), Wartość minimalna (MIN), Wartość średnia (AVG), Regulacja zera (kondensator, rezystancja), Wartości względne, Zapis do pamięci, Podświetlenie LCD
Spełniane normy PN-EN61010-1:2001 CAT IV 600V, CAT III 1000V, PN-EN61326-1(EMC) Stopień zanieczyszczenia 2
Zasilanie 6V DC: Bateria 1,5V LR06  – 2szt
Wymiary 90 x 49 x 192 mm
Masa ok.560g
Akcesoria podstawowe Baterie LR06 (AA) szt.4 – zainstalowane
7220 przewody pomiarowe (para)
bezpieczniki: 8926 440mA/1000V, 8927 10A/1000V

Opcja

Opis Model Specyfikacja
Przewody pomiarowe z krokodylkami 7234 CAT IV 600V, CAT III 1000V
Cęgi AC/DC 8115 AC 130A / DC 180A
Cęgi 8121 AC 100A
8122 AC 500A
8123 AC 1000A
8146 AC 30A
8147 AC 70A
8148 AC 100A
Banana Ø4mm Adjuster Plug 7146 Długość :190mm
Zestaw USB do komunikacji z komputerem 8241 USB adaptor + USB cable + DMM Software
Pokrowiec 9154 na miernik, Przewody pomiarowe i zestaw do połączenia z PC

Specyfikacja termopary typu K

Opis Model Specyfikacja
Sondy temperatury 8405 Max. 500ºC
(powierzchnia, materiał końcówki: Ceramiczny)
8406 Max. 500ºC (powierzchnia)
8407 Max. 700ºC (Ciecz,  półtwardy)
8408 Max. 600ºC (powietrze, Gaz)